VRHY

Všechny volné prcky, naše i ostatních chovatelů naleznete i zde: https://www.degus.eu/cs/ Informace pro zájemce

  • Mladé odstavuji ve věku kolem 6 - 7 týdnů o váze minimální 70g
  • Jsou po zdravých, nepříbuzných rodičích
  • Mládě zvyklé na ruku
  • K osmáčkům přikládáme průkaz původu a vzorek krmné směsi
  • Osmáčky prodáváme do zaběhnutých skupin nebo po dvou (Osmák by neměl žít sám, je to společenské zvíře)
  • Se vším kdykoliv ráda poradím a také uvítám zprávu, fotku o tom, jak se osmáčkům v novém domově daří
  • Nový majitel by měl informovat chovatele o prodělaných chorobách i o případném úhynu zvířete (jedině pomocí vašich informací zjistíme, jestli se v našem chovu neprojevuje genetická dispozice ke vzniku nějakého onemocnění)
  • Osmáky chovám pro radost, ne pro výdělek . Všechen zisk vracím zpět osmákům (kvalitní krmení, bydlení, zdravotní péče apod. Všem našim osmáčkům dopřeji spokojený život . 
  • Cena osmáků se odvíjí od barevné mutace a pohlaví.

Rezervace :

Záleží mi na tom, kam miminka od nás půjdou, proto je prodej možný pouze do vhodných podmínek s vyhovující velikostí a vybavenou ubikací. Vždy žádám o fotku jejich budoucího bydlení. Pokud jste ještě vhodnou ubikaci nepořídili, pomůžeme vám s výběrem .

Aby byla rezervace platná budeme požadovat 50% záloha. Záloha je vrátná, pokud nedojde k předání z vážných důvodu .

V případě, že zálohu neuhradíte do smluvené doby, bude mláďátko nabídnuto dalšímu zájemci.