VŠE OSMÁCÍCH

Normální hmotnost dospělého: 180 - 300 g

Těhotná hmotnost samice: 250 až 430 g, průměr 300 g

Novorozenci: 10 - 16 g, průměr 13g

Plodnost: Samice: přibližně 4,5 roku, poté klesá míra reprodukce

Samec: Celý život

Začátek cyklu  samice ve 12-16 týdnech s tělesnou hmotností přibližně 200 g

U samců přibližně od 3 měsíců věku

Plodný věk samice  Cca. 6 měsíců, s tělesnou hmotností 200 g . Ne starší než 12 měsíců u prvního vrhu, takže krytí nejpozději 9 měsíců. Osifikace pánve, zvýšené riziko, že se mládě uvíznou a matka zemře.

Doba březosti 87-93 dní, průměr 90 dnů

Pevné krmivo po šesti až sedmi dnech, průměrně v 2-3 týdny

Odloučení od matky přibližně 6 - 8 týdny a minimální váha 70g.

Pohlaví

Samička: Samičky mají z lidského pohledu také něco, co vypadá jako penis. Proto většina lidí usoudí, že mají doma samečka. Rozdíl mezi pohlavími je to, že samičky mají tzv. čurací a anální otvor k sobě blíže, než samečkové.

Sameček: Samečci mají čůrací a anální otvor od sebe dál, než samička. Samečci mají anální otvor s penisem spojený proužkem kůže, samičky tento proužek kůže nemají a navíc mají mezi těmito otvory čárku (kolmou k linii páteře) - pochvu.

Kastrace je možná u samic i samců. Přináší to ale  svá rizika. Více informací zde v článku.